Πηγή ήχου

Αυτή είναι η αντιληπτή αιτία ενός ήχου. Μπορεί να είναι αναφορική, δηλαδή σχετική με αναγνωρισμένη πηγή ήχου, ή να είναι μια αφηρημένη περιγραφή των χαρακτηριστικών που είναι αναγκαία για την περιγραφή του ήχου που προκύπτει.