Πολλαπλή “χειρονομία”

Η πολλαπλή χειρονομία είναι μια περίπλοκη χειρονομία. Δημιουργείται κατά τον τερματισμός μιας χειρονομίας και χρησιμεύει συνήθως ως έναρξη του ακόλουθου στοιχείου. Δημιουργώντας έτσι μια πολλαπλή χειρονομία, δηλαδή ομάδα από χειρονομίες.