Πρόθεση και Αντίληψη

μια προσέγγιση για τη μελέτη της μουσικής που λαμβάνει υπόψη την αποδοχή ενός κομματιού από το κοινό και ερευνά τους στόχους και προθέσεις των συνθετών ως προς την αντίληψη των κομματιών τους.