Συνθεσάιζερ

Ομάδα ηλεκτρονικών συστοιχιών που προορίζονται για επεξεργασία ήχου. Ο εξοπλισμός αυτός συνήθως ενσωματώνει ένα συνδυασμό ταλαντωτών (γεννήτριες τόνου), φίλτρα, μίξερ, γεννήτριες θορύβου, μονάδες αντήχησης, κλπ. Ο όρος εφαρμόζεται πλέον γενικά σε ψηφιακά συνθεσάιζερ ήχου, καθώς και αναλογικά προηγούμενα τους. Όλοι οι αναλογικοί συνθεσάιζερ χρησιμοποιούν ελέγχους τάσης για να καθορίσουν τις τιμές των διαφόρων ηχητικών παραμέτρων.

Οι ακολουθίες ελέγχου τάσης μπορούν να παράγονται από ένα πληκτρολόγιο ή από έναν διαδοχέα (sequencer) όπου οι τάσεις είναι προκαθορισμένες και στη συνέχεια παράγονται σε μια σταθερή ακολουθία. Οι ψηφιακοί συνθεσάιζερ χρησιμοποιούν τεχνικές ψηφιακής σύνθεσης ήχου χρησιμοποιώντας τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP). Όλο και περισσότεροι συνθεσάιζερ χωρίς πληκτρολόγιο αντικαθίστανται από λογισμικά σε προσωπικούς υπολογιστές. [Τρούαξ, EARS]