Σύμπλοκη Χειρονομία

Μια σύνθετη κίνηση ήχου αποτελείται από έναν αριθμό “κινήσεων” που συνδυάζονται σε μία. Σε αυτήν την περίπτωση μια ομάδα κινήσεων μαζί σχηματίζει μία μόνο χειρονομία.

Αποτελείται από έναν αριθμό υπο-χειρονομιών, αλλά υπάρχει ως μία μονάδα από μόνη της (ακούγεται σαν μία χειρονομία παρόλο που κατασκευάζεται από μερικές διαφορετικές υπο-χειρονομίες). Στις σύνθετες χειρονομίες διαφορετικά μέρη συμβαίνουν ταυτόχρονα.