Τέχνη του Ήχου

Ο όρος αυτός ορίζει γενικά τη μορφή τέχνης στην οποία ο ήχος είναι η βασική του μονάδα.

Μια φιλελεύθερη άποψη της “Τέχνης του ήχου” θα την θεωρούσε ένα υποσύνολο της μουσικής. Χρησιμοποιείται επίσης στην πληθυντική μορφή του. [Landy 2007a, 10, EARS]

Ο όρος Sound Art έχει χρησιμοποιηθεί με ασυνέπεια όλα αυτά τα χρόνια.

Χρησιμοποιείται συνήθως για να ορίσει τις ηχητικές εγκαταστάσεις (που συνδέονται με τις στοές τέχνης, τα μουσεία, και τους δημόσιους χώρους), τα ηχητικά γλυπτά, τα δημόσια ηχητικά αντικείμενα και τις ηχητικές εκδηλώσεις που είναι συνδεδεμένες με συγκεκριμένες τοποθεσίες (site- specific).

Η “τέχνη του ήχου” συνήθως δεν προορίζεται για εκτέλεση σε χώρους συναυλιών, συχνά δεν έχει αρχή ή τέλος (και έτσι δεν απαιτεί πλήρη παρουσία ή προσοχή) και συνήθως λαμβάνει υπόψη την τοποθεσία εκτέλεσης της.