Ταινία

Κατά τη συζήτηση της μουσικής και του ήχου, η Ταινία αναφέρεται στη Μαγνητική Ταινία, μια τεχνολογία για τη σύλληψη και την ηχογράφηση.

Η μαγνητική ταινία εφευρέθηκε το 1928 στη Γερμανία και αποτελείται από ένα λεπτό στρώμα μιας μαγνητικής σκόνης που στρώνεται επάνω σε μια πλαστική ταινία. Η μαγνητική σκόνη μπορεί να επηρεαστεί και να τροποποιηθεί από ηλεκτρικά ή μαγνητικά σήματα, με αποτέλεσμα την αποθήκευση πληροφοριών.