Ταλαντωτής

Ένα κομμάτι του ηλεκτρικού εξοπλισμού που παράγει μια κίνηση εμπρός και πίσω στην ηλεκτρική ενέργεια, προκαλώντας έτσι ένα εναλλασσόμενο ρεύμα που μπορεί να ακουστεί από ένα μεγάφωνο.