Τονικό ύψος

Το τονικό ύψος ως ιδιότητα

Το σχετικό ύψος ενός ήχου, που κυμαίνεται από χαμηλό έως υψηλό. Ένας τονικός ήχος περιέχει σχετικά εστιασμένη φασματική ενέργεια, και είναι αυτό το χαρακτηριστικό που επιτρέπει τους τονικούς ήχους να διακρίνονται από τους θορυβώδεις ήχους (βλ. Θόρυβος).

Μάθε περισσότερα

Κάντε κλικ εδώ για να εξερευνήσετε τις ιδιότητες του Τονικού Ύψους με περισσότερες λεπτομέρειες.

Τονικό ύψος ως τύπος ήχου

Αντικείμενα που δονούνται σε μια συγκεκριμένη δόνηση παράγουν ήχους που περιγράφουμε ως τονικούς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ήχοι που παράγονται περιέχουν μεγαλύτερη εστίαση της ηχητικής ενέργειας, με συχνότητες συγκεντρωμένες σε στενές ζώνες. Αυτές οι συγκεντρώσεις της ηχητικής ενέργειας κυμάτων σε ορισμένες συχνότητες καλούνται «μερικές» ή «απλές».