Υδρόφωνο

μια τεχνολογία μικροφώνου (Microphone) που έχει σχεδιαστεί για την καταγραφή ηχητικών κυμάτων που ταξιδεύουν μέσω υγρών. Τα υδρόφωνα, όπως τα μικρόφωνα επαφής, χρησιμοποιούν πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους για να προκαλέσουν ηλεκτρικό σήμα. Οι υδροπονίες παίρνουν το όνομά τους από τις ελληνικές λέξεις για νερό (Ύδορ) και ήχο (φωνή).