Φάση

Τα ηχητικά κύματα μπορούν να προστεθούν μαζί ή και να αφαιρεθούν το ένα από το άλλο. Όταν τα ηχητικά κύματα προστίθενται, περιγράφονται ως «σε φάση» μεταξύ τους. Όταν τα ηχητικά κύματα αφαιρούν το ένα από το άλλο, περιγράφονται ως «εκτός φάσης». Αυτή η ακύρωση από το ηχητικό κύμα μπορεί να οδηγήσει σε μερικά πολύ παράξενα ηχητικά εφέ και μερικές φορές εφαρμόζεται σκόπιμα σε ήχους. Η ακύρωση φάσης (αφαίρεση ενός ήχου από έναν άλλο) μπορεί να συμβεί όταν ο ίδιος ήχος αναπαράγεται από πολλά ηχεία και τα ηχητικά κύματα συναντιούνται, ή όταν οι ήχοι αντανακλούν από μια επιφάνεια και η αντανάκλαση συναντά το αρχικό κύμα.