Φίλτρο

Ένα φίλτρο αλλάζει τη σύνθεση συχνότητας ενός ήχου κάνοντας τα μέρη του πιο αδύναμα. Τα φίλτρα σάς επιτρέπουν να εστιάζετε σε μέρη ενός ήχου που σας ενδιαφέρουν, ή να αφαιρείτε μέρη που δεν σας αρέσουν, όπως θόρυβος ή ενοχληρικός ήχος από ενισχυτικά κυκλωματα (“hiss”)

(Ορισμένα φίλτρα, γνωστά και ως Ισοσταθμιστές, μπορούν να ενισχύσουν τα μέρη του ήχου).

Χειριστήρια

Τα φίλτρα έχουν δύο βασικά στοιχεία χειρισμού:

Συχνότητα: η συχνότητα με την οποία λειτουργεί το φίλτρο.

Ποιότητα: το πλάτος και το σχήμα του φίλτρου (στενό ή ευρύ / απαλό ή απότομο).

 Τύποι φίλτρων

Υπάρχουν διάφοροι τύποι φίλτρων:

    • Φίλτρο χαμηλής διέλευσης – Επιτρέπει τη διέλευση όλων των συχνοτήτων χαμηλότερων από το σημείο αποκοπής (για παράδειγμα, εάν η συχνότητα αποκοπής έχει οριστεί στα 500 Hertz (Hz), όλες οι συχνότητες άνω των 500 Hz θα εξαφανιστούν). Δεν επιτρέπει τη διέλευση υψηλότερων συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται καλύτερα για την αφαίρεση ανεπιθύμητων υψηλών ήχων ή για την επισήμανση μόνο των μερών χαμηλής συχνότητας ενός ήχου.

LowPassFilterBadge

    • Φίλτρο υψηλής διέλευσης – Επιτρέπει τη διέλευση όλων των συχνοτήτων υψηλότερων από το σημείο αποκοπής. Δεν επιτρέπει τη διέλευση χαμηλότερων συχνοτήτων. Χρησιμοποιείται καλύτερα για την αφαίρεση ανεπιθύμητων ήχων μπάσων ή για την επισήμανση μόνο των τμημάτων υψηλής συχνότητας ενός ήχου.

HighPassFilterBadge

    • Φίλτρο διέλευσης ζώνης – Αφήστε μια ομάδα ήχου να περάσει. Χρησιμοποιείται καλύτερα για να επισημαίνει τις συχνότητες ήχου σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η ποιότητα του φίλτρου θα επηρεάσει το πλάτος του.

BandPassFilterBadge

    • Φίλτρο απόρριψης ζώνης – Δεν θα αφήσει μια συγκεκριμένη ομάδα ήχου να περάσει. Χρησιμοποιείται καλύτερα για την αφαίρεση ήχων σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Η ποιότητα του φίλτρου θα επηρεάσει το πλάτος του.

BandRejectFilterBadge

Γεγονός

Τα χειριστήρια μπάσων και πρίμων στο στερεοφωνικό σας είναι φίλτρα.