Φίλτρο αποκοπής ζώνης

Ένα φίλτρο αποκοπής ζώνης αφαιρεί μια (μικρή) περιοχή συχνοτήτων που περιβάλλει μια κεντρική συχνότητα. Το φίλτρο αποκοπής ζώνης δεν θα αφήσει μια συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων ήχου να περάσει. Χρησιμοποιείται καλύτερα για την αφαίρεση ήχων σε μια συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων.

BandRejectFilterBadge