Φίλτρο χαμηλής διέλευσης

Ένα φίλτρο χαμηλής διέλευσης επιτρέπει στους τόνους των μπάσων να περνούν (τις χαμηλές συχνότητες) και αφαιρεί τα πρίμα (υψηλές συχνότητες). Ο διαχωρισμός μεταξύ χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων ονομάζεται συχνότητα αποκοπής. Εάν η συχνότητα αποκοπής είναι 500 Hertz (Hz), όλες οι συχνότητες άνω των 500 Hz θα εξαφανιστούν.

LowPassFilterBadge