Φασματογράφημα

Ένας τρόπος απεικόνισης ήχων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συχνότητες που συνθέτουν τον ήχο.

AbstJrnyClip

Ο οριζόντιος άξονας του φασματογράμματος εμφανίζει το χρόνο (όσο πιο δεξιά τόσο πιο μακριά στο χρόνο είστε).

Ενώ ο κατακόρυφος άξονας εμφανίζει τη σχετική συχνότητα (όσο υψηλότερη είναι η εικόνα στο φασματογράφημα τόσο υψηλότερο είναι το τονικό ύψος).

Όσο πιο έντονο είναι το χρώμα και μετά τόσο πιο δυνατά είναι ο ήχος.

Δημιουργώντας τα δικά σας Φασματογραφήματα

Υπάρχουν πολλά δωρεάν προγράμματα φασματογραμμάτων διαθέσιμα. Ένα καλό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Raven που έγινε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Cornell.