Φόρμα

Το σχήμα και η δομή ενός ή πολλών ομάδων ήχων. Η φόρμα μπορεί να αναφέρεται στο σχήμα και τη δομή των μεμονωμένων ήχων ή ενός ολόκληρου κομματιού. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει σχήματα και σύμπλοκα ήχων έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξηγήσει σύνθετα πώς εξελίσσεται το σχήμα ενός μουσικού κομματιού.