Χαρτογράφηση

Αυτός ο όρος αναφέρεται στη σύνδεση μεταβλητών. Για παράδειγμα, η σύνδεση μιας διεπαφής (Interface)  ελέγχου MIDI με τον έλεγχο παραμέτρων εντός του προγράμματος. Ή στη σύνθεση, η σύνδεση της ταχύτητας μιας νότας με το πλάτος του προσομοιωμένου παροδικού θορύβου (προσομοιώνοντας έτσι το ρεαλιστικό φυσικό αποτέλεσμα του χτυπήματος ενός δονούμενου αντικειμένου).