Χειρονομία

Η χειρονομία είναι μια ενεργειακή τροχιά (διαδρομή), που κινείται από το ένα σημείο στο άλλο. Πάντα κινείται προς τα εμπρός και δίνει την εντύπωση ότι περνά ο χρόνος (το αντίθετο θα ήταν υφή, η οποία είναι στατική και εστιάζει την προσοχή στις εσωτερικές λεπτομέρειες). Οι χειρονομίες αφορούν την κίνηση και την άρθρωση. Οι ηχητικές χειρονομίες μπορεί να αποτελούνται από μερικά διαφορετικά μεμονωμένα μέρη που έχουν επεξεργαστεί μαζί (Σύμπλοκη Χειρονομία) (Composite Gesture). Η χειρονομία μπορεί να αντιπαραβληθεί με τις υφές ή να οδηγήσει σε ή να ενεργοποιήσει περαιτέρω χειρονομίες (Πολλαπλή Χειρονομία) (Multiple Gesture).