Χορωδία

Η χρήση πολλαπλών στρωμάτων ενός ή περισσότερων ήχων, συχνά με τη χρήση πολύ μικρών καθυστερήσεων. Το αποτέλεσμα δίνει την εντύπωση αντιγραφής του αρχικού ήχου, σαν μια “χορωδία” που αποτελείται από ένα σύνολο ήχων.