Χρονοκαθυστέρηση

Μια διαδικασία κατά την οποία ένα δοσμένο σήμα εισόδου μετατρέπεται σε βρόχο (λούπα) και επαναλαμβάνεται, αλλά με κάποια χρονική καθυστέρηση μεταξύ του αρχικού ήχου και του επαναλαμβανόμενου ήχου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ποικιλία εφέ συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της δημιουργίας της αίσθησης του χωρικού βάθους. [EARS]

Ενώ η ηχώ υποδηλώνει αντανάκλαση ήχου σε ένα δεδομένο χώρο, η χρονοκαθυστέρηση μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μόνο κανάλι ήχου.

DelayBadge