Συχνότητα

Η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο απλών τόνων, με αποτέλεσμα μια επίδραση ρυθμικής παρεμβολής μεταξύ τους. Η συχνότητα των Beats είναι ισοδύναμη με τη διαφορά συχνότητας μεταξύ των δύο τόνων. (μικρότερη διαφορά συχνότητας = ταχύτερη Beats).

Η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο απλών τόνων, με αποτέλεσμα μια αλληλεπίδραση ρυθμικής παρεμβολής μεταξύ τους. Ο ρυθμός ξυλοδαρμού ισοδυναμεί με τη διαφορά συχνότητας μεταξύ των δύο τόνων. (μεγαλύτερη διαφορά συχνότητας = ταχύτερη χτύπημα).