Χωροθέτηση ήχου στο στερεοφωνικό πεδίο

Η τοποθέτηση ήχων αριστερά και δεξιά μεταξύ ενός στερεοφωνικού ζεύγους ηχείων. Οι ήχοι μπορούν να τοποθετηθούν προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να δώσουν την εντύπωση του χώρου, διαδίδοντας έτσι τις πηγές ήχου. Η μετατόπιση μπορεί επίσης να γίνει μέσω αυτοματοποίησης, για να δώσει την εντύπωση ότι οι πηγές ήχου κινούνται.

PanBadge