Ψαλίδισμα-Splice

Για να αποκόψετε ένα αρχείο ήχου. Συνήθως για να αφαιρέσετε τα ανεπιθύμητα μέρη, αφήνοντας μόνο τους ήχους που ο συνθέτης θέλει να χρησιμοποιήσει.

Παλαιότερα όταν οι συνθέτες χρησιμοποιούσαν μαγνητική ταινία, στην πραγματικότητα έκοβαν μέρη της ταινίας με μια λεπίδα ξυραφιού. Σήμερα, παρόλο που χρησιμοποιούμε υπολογιστές, χρησιμοποιούμε ακόμα το σύμβολο του ψαλιδιού για να υποδείξουμε την κοπή του ήχου.

splice

Η αποκοπή του ήχου είναι ένα βασικό μέρος της διαδικασίας επεξεργασίας.