Ψηφιακό

Η μορφή αποθήκευσης που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές, όπου οι πληροφορίες χωρίζονται σε μεμονωμένα κομμάτια. Το Ψηφιακο είναι αντίθετο με το Αναλογικό, το οποίο αποθηκεύει πληροφορίες σε συνεχείς ροές.

Οι υπολογιστές αποθηκεύουν πληροφορίες με τον δυαδικό κώδικα, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1 και 0. Επομένως, για να καταγράφούν ηχητικές πληροφορίες (οι οποίες είναι συνεχείς) τα ηχητική κύματα πρέπει να χωριστούν σε μεμονωμένα κομμάτια.

Όταν αναπαράγεται το ψηφιακό σήμα, τότε η ψηφιακή τεχνολογία «γεμίζει τα κενά» για να αναπαραγάγει μια συνεχή κυματομορφή. Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει τον περιορισμό του θορύβου και την ικανότητα χειρισμού των αποθηκευμένων πληροφοριών με πολύ πιο λεπτομερείς και περίπλοκους τρόπους. Όλοι οι ήχοι που χρησιμοποιούμε στον υπολογιστή αποθηκεύονται ψηφιακά.