Ψηφιακός ήχος

Οι υπολογιστές δεν μπορούν να διαβάσουν συνεχή σήματα. Αντ ‘αυτού χρειάζονται ψηφία, ομάδες πληροφοριών που μπορούν να επεξεργαστούν.

Οι δονήσεις ηχητικών κυμάτων στον αέρα είναι συνεχείς ροές πληροφοριών. Επομένως, για να είναι σε θέση οι υπολογιστές να κατανοήσουν πληροφορίες ηχητικών κυμάτων, πρέπει να μετατρέψουν αυτό το συνεχές σήμα σε ομάδες πληροφοριών που μπορούν να επεξεργαστούν.

Οι Μετατροπείς Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό (Analogue to Digital converters -ADC) μετατρέπουν τις πληροφορίες συνεχούς ηχητικού κύματος σε ψηφιακά κομμάτια.

Αυτό το κάνουν λαμβάνοντας στιγμιότυπα του ηχητικού κύματος με καθορισμένο ρυθμό. Όσο περισσότερα κομμάτια αποθηκεύουν οι υπολογιστές κάθε δευτερόλεπτο, τόσο πιο ακριβήσ η εικόνα του ηχητικού κύματος.