Ομαλά

Ήχοι που συνδέονται ή αναμειγνύονται μαζί χωρίς ενδιάμεση σιωπή. Στην παραδοσιακή μουσική χρησιμοποιείται ο όρος legato. (Legato είναι η ιταλική λέξη για «δεμένα μεταξύ τους».)  

Continue Reading Ομαλά

Οπτική αναπαράσταση

Σχεδίαση ήχων με σχήματα, ώστε να δημιουργηθεί μια γραφική σημειογραφία ήχων. Η Κυματομορφή είναι η πιο κοινή οπτική αναπαράσταση του ήχου. Το Ηχογράφημα-Sonogram είναι επίσης αρκετά συχνό στην αναπαράσταση του…

Continue Reading Οπτική αναπαράσταση

Οργανωμένος ήχος

Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μουσική, επιτρέποντας έτσι κάθε ήχο να χρησιμοποιηθεί ως μουσικό υλικό.  

Continue Reading Οργανωμένος ήχος

Ορχήστρα μεγάφωνων

ένα εργαλείο για την παρουσίαση της ηλεκτροακουστικής μουσικής που συνθέτεται στο στούντιο. Τα ηχεία αντικαθιστούν τους μουσικούς στη σκηνή και τοποθετούντε γύρω από το αμφιθέατρο, με τον ερμηνευτή / συνθέτη…

Continue Reading Ορχήστρα μεγάφωνων

Παθητική ακρόαση

Ένα είδος ακρόασης κατά την οποία αναγνωρίζουμε ότι κάποιοι ήχοι συμβαίνουν, αλλά δεν δίνουμε προσοχή σε αυτούς.  

Continue Reading Παθητική ακρόαση

Πακέτα καρτών ήχου

Αυτές είναι συλλογές καρτών ήχου. Παρέχουν μια σειρά από διαφορετικούς ήχους που οργανώνονται γύρω από ένα θέμα. Τα πακέτα καρτών ήχου μπορεί να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο έργο ή με…

Continue Reading Πακέτα καρτών ήχου

Παλμογράφος

Μια συσκευή για την προβολή των δονήσεων των ηχητικών κυμάτων (ταλαντώσεις).  

Continue Reading Παλμογράφος

Παλμός κλικ

Οι “παλμοί κλίκ” είναι πολύ σύντομοι ήχοι που κάνουν κλικ. H περιβάλλουσα (Envelope)  τους θα υπαγορεύσει πόσο έντονα ή ομαλά ακούγονται, αλλά συχνά ακούγονται σαν θορυβώδη κλικ (Noise). Ήχος μεμονωμένου…

Continue Reading Παλμός κλικ

Παραμόρφωση

Τι είναι η παραμόρφωση; Η παραμόρφωση χρησιμοποιείται μερικές φορές σκόπιμα ως αποτέλεσμα, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργηθεί κατά λάθος κατά τη διαδικασία μίξης. Εάν ένα ηχητικό κύμα είναι τόσο δυνατό…

Continue Reading Παραμόρφωση

Περιβάλλουσα ήχου

Το σχήμα ενός ήχου με την πάροδο του χρόνου. Αυτή είναι μια βασική παράμετρος του ήχου και αλλάζοντας την περιβάλλουσα του ήχου μπορούμε να μετατρέψουμε ριζικά τον τρόπο με τον…

Continue Reading Περιβάλλουσα ήχου

Περικοπή

Το Περικoπή είναι μια επεξεργασία που σας επιτρέπει να κάνετε έναν ήχο μικρότερο, καταργώντας ενότητες από ένα (ή και τα δύο) άκρα του.  

Continue Reading Περικοπή

Πηγή ήχου

Αυτή είναι η αντιληπτή αιτία ενός ήχου. Μπορεί να είναι αναφορική, δηλαδή σχετική με αναγνωρισμένη πηγή ήχου, ή να είναι μια αφηρημένη περιγραφή των χαρακτηριστικών που είναι αναγκαία για την…

Continue Reading Πηγή ήχου

Πλάτος κύματος

Ένας τεχνικός όρος που περιγράφει την ένταση. Όσο υψηλότερο είναι το πλάτος ενός ηχητικού κύματος, τόσο πιο δυνατό είναι. Το πλάτος κύματος σχετίζεται με την ποσότητα μετατόπισης που ασκεί η…

Continue Reading Πλάτος κύματος

Πολλαπλή “χειρονομία”

Η πολλαπλή χειρονομία είναι μια περίπλοκη χειρονομία. Δημιουργείται κατά τον τερματισμός μιας χειρονομίας και χρησιμεύει συνήθως ως έναρξη του ακόλουθου στοιχείου. Δημιουργώντας έτσι μια πολλαπλή χειρονομία, δηλαδή ομάδα από χειρονομίες.…

Continue Reading Πολλαπλή “χειρονομία”

Πρόθεση και Αντίληψη

μια προσέγγιση για τη μελέτη της μουσικής που λαμβάνει υπόψη την αποδοχή ενός κομματιού από το κοινό και ερευνά τους στόχους και προθέσεις των συνθετών ως προς την αντίληψη των…

Continue Reading Πρόθεση και Αντίληψη

Σάρωση φίλτρου

Ο συνδυασμός Αυτοματισμού και Φίλτρου, δημιουργώντας μια δυναμική χειρονομία ήχου. Σάρωση φίλτρου Αυτό είναι ένα παράδειγμα σάρωσης φίλτρου. Μπορείτε να ακούσετε το φίλτρο να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.…

Continue Reading Σάρωση φίλτρου

Σημειογραφία

Μια μορφή οπτικής αναπαράστασης για ήχους. Η παραδοσιακή σημειογραφία έχει σχεδιαστεί για να περιγράφει και να αντιπροσωπεύει νότες και μουσική που βασίζεται σε νότες, αλλά δεν είναι εξοπλισμένη για να…

Continue Reading Σημειογραφία

Στρωματοποίηση

Μια προσέγγιση για σύνθεση στην οποία τοποθετούνται διαφορετικές ηχητικές υφές η μία δίπλα στην άλλη. Επιτρέπει στον ακροατή να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει τη μια ηχητική υφή με την άλλη,…

Continue Reading Στρωματοποίηση

Συγκεκριμένη Μουσική (Musique Concrète)

Ένας όρος που δημιουργήθηκε από τον Pierre Schaeffer το 1948 για να περιγράψει τη νέα του μουσική, η οποία ξεκίνησε από συγκεκριμένο υλικό, τον ήχο. Ο Schaeffer ήθελε οι άνθρωποι…

Continue Reading Συγκεκριμένη Μουσική (Musique Concrète)

Σύμπλοκη Χειρονομία

Μια σύνθετη κίνηση ήχου αποτελείται από έναν αριθμό “κινήσεων” που συνδυάζονται σε μία. Σε αυτήν την περίπτωση μια ομάδα κινήσεων μαζί σχηματίζει μία μόνο χειρονομία. Αποτελείται από έναν αριθμό υπο-χειρονομιών,…

Continue Reading Σύμπλοκη Χειρονομία

Συνέλιξη

μια διαδικασία με την οποία δύο ήχοι προστίθενται μαζί κατά την πάροδο του χρόνου.  

Continue Reading Συνέλιξη

Συνθεσάιζερ

Ομάδα ηλεκτρονικών συστοιχιών που προορίζονται για επεξεργασία ήχου. Ο εξοπλισμός αυτός συνήθως ενσωματώνει ένα συνδυασμό ταλαντωτών (γεννήτριες τόνου), φίλτρα, μίξερ, γεννήτριες θορύβου, μονάδες αντήχησης, κλπ. Ο όρος εφαρμόζεται πλέον γενικά…

Continue Reading Συνθεσάιζερ

Σύνθεση βάση ηχητικού κειμένου

Αυτό είναι μια μορφή τέχνης που περιλαμβάνει τους ήχους της προφορικής φωνής και τελικά άλλες φωνητικές δηλώσεις ως το κύριο υλικό πηγή για τη σύνθεση. Ορισμένα έργα του εκτελούνται αποκλειστικά…

Continue Reading Σύνθεση βάση ηχητικού κειμένου

Συσκευή Ηχογράφησης

Ένα εργαλείο για την εγγραφή και την καταγραφή ήχων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συσκευής ηχογράφησης. Αυτές τις μέρες, ακόμη και τα κινητά τηλέφωνα είναι σε θέση να καταγράφουν ήχους. Όσο…

Continue Reading Συσκευή Ηχογράφησης

Συχνότητα

Ένας τεχνικός όρος που περιγράφει το Τονικό ύψος/ Pitch. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα ενός ήχου τόσο υψηλότερος ακούγεται τονικά. Η συχνότητα μετριέται σε Hertz (Hz). Είναι ο αριθμός των…

Continue Reading Συχνότητα

Συχνότητα

Ένας τεχνικός όρος που περιγράφει το Τονικό ύψος/ Pitch. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα ενός ήχου τόσο υψηλότερος ακούγεται τονικά. Η συχνότητα μετριέται σε Hertz (Hz). Είναι ο αριθμός των…

Continue Reading Συχνότητα

Συχνότητα

Η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο απλών τόνων, με αποτέλεσμα μια επίδραση ρυθμικής παρεμβολής μεταξύ τους. Η συχνότητα των Beats είναι ισοδύναμη με τη διαφορά συχνότητας μεταξύ των δύο τόνων. (μικρότερη διαφορά…

Continue Reading Συχνότητα

Ταινία

Κατά τη συζήτηση της μουσικής και του ήχου, η Ταινία αναφέρεται στη Μαγνητική Ταινία, μια τεχνολογία για τη σύλληψη και την ηχογράφηση. Η μαγνητική ταινία εφευρέθηκε το 1928 στη Γερμανία…

Continue Reading Ταινία

Ταλαντωτής

Ένα κομμάτι του ηλεκτρικού εξοπλισμού που παράγει μια κίνηση εμπρός και πίσω στην ηλεκτρική ενέργεια, προκαλώντας έτσι ένα εναλλασσόμενο ρεύμα που μπορεί να ακουστεί από ένα μεγάφωνο.  

Continue Reading Ταλαντωτής

Τέμπο

Η ταχύτητα ή ο παλμός ενός κομματιού (Tempo είναι η Ιταλική ορολογία για τον χρόνο )  

Continue Reading Τέμπο

Τέχνη του Ήχου

Ο όρος αυτός ορίζει γενικά τη μορφή τέχνης στην οποία ο ήχος είναι η βασική του μονάδα. Μια φιλελεύθερη άποψη της “Τέχνης του ήχου” θα την θεωρούσε ένα υποσύνολο της…

Continue Reading Τέχνη του Ήχου

Τέχνη των θορύβων

Γράφτηκε από τον Luigi Russolo,, το φυλλάδιο υποστήριξε ότι οι παραδοσιακές ορχήστρες περιορίστηκαν σε μόνο τέσσερις ή πέντε διαφορετικούς τύπους ήχων: 1. Όργανα που παίζονται με το δοξάρι, 2. Όργανα…

Continue Reading Τέχνη των θορύβων

Τονικό ύψος

Το τονικό ύψος ως ιδιότητα Το σχετικό ύψος ενός ήχου, που κυμαίνεται από χαμηλό έως υψηλό. Ένας τονικός ήχος περιέχει σχετικά εστιασμένη φασματική ενέργεια, και είναι αυτό το χαρακτηριστικό που…

Continue Reading Τονικό ύψος

Τρέμολο

Μια αλλαγή στο Πλάτος κύματος που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε ήχο. Αυτό δημιουργεί ένα αποτέλεσμα ταλάντευσης παρόμοιο με το Flanging. ΔΕΝ πρέπει να συγχέεται με το Vibrato.  

Continue Reading Τρέμολο

Υδρόφωνο

μια τεχνολογία μικροφώνου (Microphone) που έχει σχεδιαστεί για την καταγραφή ηχητικών κυμάτων που ταξιδεύουν μέσω υγρών. Τα υδρόφωνα, όπως τα μικρόφωνα επαφής, χρησιμοποιούν πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους για να προκαλέσουν ηλεκτρικό σήμα. Οι…

Continue Reading Υδρόφωνο

Φάση

Τα ηχητικά κύματα μπορούν να προστεθούν μαζί ή και να αφαιρεθούν το ένα από το άλλο. Όταν τα ηχητικά κύματα προστίθενται, περιγράφονται ως «σε φάση» μεταξύ τους. Όταν τα ηχητικά…

Continue Reading Φάση

Φασματογράφημα

Ένας τρόπος απεικόνισης ήχων που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συχνότητες που συνθέτουν τον ήχο. Ο οριζόντιος άξονας του φασματογράμματος εμφανίζει το χρόνο (όσο πιο δεξιά τόσο πιο μακριά στο…

Continue Reading Φασματογράφημα

Φίλτρο

Ένα φίλτρο αλλάζει τη σύνθεση συχνότητας ενός ήχου κάνοντας τα μέρη του πιο αδύναμα. Τα φίλτρα σάς επιτρέπουν να εστιάζετε σε μέρη ενός ήχου που σας ενδιαφέρουν, ή να αφαιρείτε…

Continue Reading Φίλτρο

Φίλτρο αποκοπής ζώνης

Ένα φίλτρο αποκοπής ζώνης αφαιρεί μια (μικρή) περιοχή συχνοτήτων που περιβάλλει μια κεντρική συχνότητα. Το φίλτρο αποκοπής ζώνης δεν θα αφήσει μια συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων ήχου να περάσει. Χρησιμοποιείται καλύτερα…

Continue Reading Φίλτρο αποκοπής ζώνης

Φίλτρο διέλευσης ζώνης

Ένα φίλτρο διέλευσης ζώνης επιτρέπει μόνο μια (μικρή) περιοχή συχνοτήτων που περιβάλλει μια κεντρική συχνότητα. Το Band-Pass Filter επιτρέπει μόνο μια ζώνη συχνοτήτων ήχου να περάσει. Χρησιμοποιείται καλύτερα για να…

Continue Reading Φίλτρο διέλευσης ζώνης

Φίλτρο υψηλής διέλευσης

Ένα φίλτρο υψηλής διέλευσης επιτρέπει στις υψηλές συχνότητες να περνούν και να αφαιρούντε οι χαμηλές. Ένα φίλτρο υψηλής διέλευσης (High Pass) επιτρέπει τη διέλευση όλων των συχνοτήτων υψηλότερων από το…

Continue Reading Φίλτρο υψηλής διέλευσης

Φίλτρο χαμηλής διέλευσης

Ένα φίλτρο χαμηλής διέλευσης επιτρέπει στους τόνους των μπάσων να περνούν (τις χαμηλές συχνότητες) και αφαιρεί τα πρίμα (υψηλές συχνότητες). Ο διαχωρισμός μεταξύ χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων ονομάζεται συχνότητα αποκοπής.…

Continue Reading Φίλτρο χαμηλής διέλευσης

Φλάντζα

Ένα εφέ που χρησιμοποιεί πολύ μικρές καθυστερήσεις Delays (σε ms) για να δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα ακύρωσης όταν ένα καθυστερημένο αντίγραφο ενός ήχου προστίθεται στην αρχική ροή ήχου. Βλέπε Φάση Phase.…

Continue Reading Φλάντζα

Φόρμα

Το σχήμα και η δομή ενός ή πολλών ομάδων ήχων. Η φόρμα μπορεί να αναφέρεται στο σχήμα και τη δομή των μεμονωμένων ήχων ή ενός ολόκληρου κομματιού. Είναι ένας όρος…

Continue Reading Φόρμα

Φουτουριστές

Μια ομάδα καλλιτεχνών, συγγραφέων και μουσικών που ένιωθαν ότι η παραδοσιακή μουσική ήταν ξεπερασμένη. Ήθελαν ένα νέο στυλ μουσικής για τη νέα τεχνολογική εποχή στην οποία ζούσαν στις αρχές του…

Continue Reading Φουτουριστές

Χαρτογράφηση

Αυτός ο όρος αναφέρεται στη σύνδεση μεταβλητών. Για παράδειγμα, η σύνδεση μιας διεπαφής (Interface)  ελέγχου MIDI με τον έλεγχο παραμέτρων εντός του προγράμματος. Ή στη σύνθεση, η σύνδεση της ταχύτητας…

Continue Reading Χαρτογράφηση

Χειρονομία

Η χειρονομία είναι μια ενεργειακή τροχιά (διαδρομή), που κινείται από το ένα σημείο στο άλλο. Πάντα κινείται προς τα εμπρός και δίνει την εντύπωση ότι περνά ο χρόνος (το αντίθετο…

Continue Reading Χειρονομία

Χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms)

Μια μονάδα χρόνου που ισοδυναμεί με το 1/100 του δευτερολέπτου Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου σε κάθε 1 δευτερόλεπτο.  

Continue Reading Χιλιοστά του δευτερολέπτου (ms)

Χορωδία

Η χρήση πολλαπλών στρωμάτων ενός ή περισσότερων ήχων, συχνά με τη χρήση πολύ μικρών καθυστερήσεων. Το αποτέλεσμα δίνει την εντύπωση αντιγραφής του αρχικού ήχου, σαν μια “χορωδία” που αποτελείται από…

Continue Reading Χορωδία

Χρονοκαθυστέρηση

Μια διαδικασία κατά την οποία ένα δοσμένο σήμα εισόδου μετατρέπεται σε βρόχο (λούπα) και επαναλαμβάνεται, αλλά με κάποια χρονική καθυστέρηση μεταξύ του αρχικού ήχου και του επαναλαμβανόμενου ήχου. Αυτό μπορεί…

Continue Reading Χρονοκαθυστέρηση

Χρόνος-τέντωμα

Ένας χειρισμός στον οποίο μεταβάλλεται η διάρκεια ενός ήχου. Το τέντωμα του χρόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τους ήχους μεγαλύτερους ή μικρότερους σε διάρκεια. Το χρονικό διάστημα μπορεί…

Continue Reading Χρόνος-τέντωμα

Χωροθέτηση ήχου στο στερεοφωνικό πεδίο

Η τοποθέτηση ήχων αριστερά και δεξιά μεταξύ ενός στερεοφωνικού ζεύγους ηχείων. Οι ήχοι μπορούν να τοποθετηθούν προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να δώσουν την εντύπωση του χώρου,…

Continue Reading Χωροθέτηση ήχου στο στερεοφωνικό πεδίο

Ψαλίδισμα-Splice

Για να αποκόψετε ένα αρχείο ήχου. Συνήθως για να αφαιρέσετε τα ανεπιθύμητα μέρη, αφήνοντας μόνο τους ήχους που ο συνθέτης θέλει να χρησιμοποιήσει. Παλαιότερα όταν οι συνθέτες χρησιμοποιούσαν μαγνητική ταινία,…

Continue Reading Ψαλίδισμα-Splice

Ψηφιακό

Η μορφή αποθήκευσης που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές, όπου οι πληροφορίες χωρίζονται σε μεμονωμένα κομμάτια. Το Ψηφιακο είναι αντίθετο με το Αναλογικό, το οποίο αποθηκεύει πληροφορίες σε συνεχείς ροές. Οι…

Continue Reading Ψηφιακό

Ψηφιακός ήχος

Οι υπολογιστές δεν μπορούν να διαβάσουν συνεχή σήματα. Αντ 'αυτού χρειάζονται ψηφία, ομάδες πληροφοριών που μπορούν να επεξεργαστούν. Οι δονήσεις ηχητικών κυμάτων στον αέρα είναι συνεχείς ροές πληροφοριών. Επομένως, για…

Continue Reading Ψηφιακός ήχος