Αθροιστική Σύνθεση

Μια διαδικασία δημιουργίας ήχων στην οποία οι σύνθετοι ήχοι παράγονται από το συνδυασμό απλούστερων στοιχείων (όπως ημιτονοειδή κύματα). Διαφορετικοί τύποι απλών ήχων μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν ολοένα και…

Continue Reading Αθροιστική Σύνθεση