Αρμονικοί

Μια συγκέντρωση ενέργειας ηχητικών κυμάτων που σχετίζεται με μια θεμελιώδη συχνότητα. Η Ημίτονοειδής κυματομορφή (Sine Wave) είναι ένας απλός ήχος και μια συγκέντρωση ενέργειας ηχητικών κυμάτων σε μία μόνο συχνότητα. Οι…

Continue Reading Αρμονικοί