Βιμπράτο

Μια αλλαγή στη συχνότητα που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ήχο. Ο ρυθμός αλλαγής μπορεί να είναι πολύ γρήγορος ή αργός. Και το ποσό της αλλαγής θα μπορούσε επίσης να…

Continue ReadingΒιμπράτο

Βρόχος/ Λούπα

Ο βρόχος ενός ήχου δημιουργείται όταν ένας ήχος επαναλαμβάνεται συνεχώς. Ο Pierre Schaeffer χρησιμοποίησε το βρόχο για να τραβήξει την προσοχή του ακροατή από την πηγή του ήχου προς τα…

Continue ReadingΒρόχος/ Λούπα