Γκλισσάντο

Ένα τόνος ο οποίος αλλάζει τονικό ύψος κατα τη διάρκεια του χρόνου  

Continue Reading Γκλισσάντο

Γραφική Παρτιτούρα

Ένας τρόπος οπτικοποίησης μουσικής και ήχου αλλά χωρίς τη χρήση παραδοσιακής σημειογραφίας (νότες). Η παραδοσιακή σημειογραφία παρέχει στον ερμηνευτή οδηγίες για τον τύπο του ήχου που πρέπει να δημιουργήσει. Όταν…

Continue Reading Γραφική Παρτιτούρα

Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier

Μια μέθοδος που επιτρέπει την οπτικοποίηση μιας κατανομής ενέργειας ήχων με την πάροδο του χρόνου. Το FFT (ή Fast Fourier Transform) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την γραφική απεικόνιση…

Continue Reading Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier