Γραφική Παρτιτούρα

Ένας τρόπος οπτικοποίησης μουσικής και ήχου αλλά χωρίς τη χρήση παραδοσιακής σημειογραφίας (νότες). Η παραδοσιακή σημειογραφία παρέχει στον ερμηνευτή οδηγίες για τον τύπο του ήχου που πρέπει να δημιουργήσει. Όταν…

Continue ReadingΓραφική Παρτιτούρα