Εγκατάσταση

Η εγκατάσταση ήχου μπορεί να θεωρηθεί το ισοδύναμο ενός μουσικού γλυπτού, μιας ακουστικής εμπειρίας που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε γενικά για έναν εκθεσιακό χώρο εικαστικών τεχνών ή για έναν συγκεκριμένο χώρο…

Continue Reading Εγκατάσταση

Ελεγκτής

Ένα εργαλείο που επιτρέπει φυσικό έλεγχο μιας συγκεκριμένης παραμέτρου. Αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή μιας σειράς κυλιόμενων ποτενσιόμετρων (faders) ή ένα περιβάλλον πληκτρολογίου.  

Continue Reading Ελεγκτής

Έλλειψη Αρμονίας

ένας μη αρμονικός ήχος είναι ένας πολύπλοκος ήχος στον οποίο η ηχητική ενέργεια δεν κατανέμεται σε όλο το φάσμα με μαθηματικά ταξινομημένο τρόπο (διανέμονται τμήματα ηχητικής ενέργειας, σε σχέση με…

Continue Reading Έλλειψη Αρμονίας

Εναρμονιστής

Ο Εναρμονιστής είναι μια επεξεργασία στην οποία δημιουργούνται αρκετές εκδόσεις ενός ήχου εισόδου ίδιας Διάρκειας (σε Φάση) σε συγκεκριμένα επιλεγμένα τονικά ύψη. Αυτή η επεξεργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη…

Continue Reading Εναρμονιστής

Ενεργοποιημένη ακρόαση

Μια εστιασμένη και προσεκτική προσέγγιση στους ήχους στην οποία ο ακροατής επικεντρώνεται στις λεπτομέρειες των ήχων, ίσως απαλλαγμένος από τις συσχετισμένες πηγές τους.  

Continue Reading Ενεργοποιημένη ακρόαση

Ενίσχυση

Η ενίσχυση είναι ένας τρόπος μέτρησης του πόσο δυνατά αναπαράγεται ο ήχος. Μπορείτε να αλλάξετε την ενίσχυση, όπως μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση στην τηλεόραση ή το…

Continue Reading Ενίσχυση

Ενίσχυση

Η ενίσχυση του πλάτους ενός σήματος έτσι ώστε να αυξηθεί η αντιληπτή ένταση και ενέργεια του ηχητικού σήματος. Οι ενισχυτές μπορεί να είναι ηλεκτρονικοί ή ακουστικοί (όπως το σώμα μιας…

Continue Reading Ενίσχυση

Ένταση

Ένας κοινός όρος για τον έλεγχο της έντασης (δυνατά/ σιγά) σε πολλά μέρη του εξοπλισμού.  

Continue Reading Ένταση

Εξασθένηση

Μια αλλαγή της έντασης με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως μετακινείται από ή προς την απόλυτη σιωπή.  

Continue Reading Εξασθένηση

Εξισορρόπηση ήχων

Η εξισορρόπηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαχείριση των επιπέδων ήχου και της Στερεοφωνικής Διάταξης τους σε ένα τελικό μιξάρισμα (μείγμα των ήχων). Η επίτευξη ενός…

Continue Reading Εξισορρόπηση ήχων

Εξωτερική Ηχρογράφηση

Ηχογράφηση που πραγματοποιείται έξω από το ελεγχόμενο περιβάλλον του στούντιο. Η Εξωτερική Ηχρογράφηση επιτρέπει τη λήψη ήχων από αντικείμενα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να χωρέσουν σε ένα στούντιο ηχογράφησης.…

Continue Reading Εξωτερική Ηχρογράφηση

Επεξεργασία (εφέ)

Μια διαδικασία με την οποία οι ήχοι αλλάζουν ή μεταμορφώνονται. Υπάρχουν πολλά εφέ επεξεργασίας διαθέσιμα στο λογισμικό CwS. Οι επεξεργασίες αναφέρονται μερικές φορές ως «εφέ».  

Continue Reading Επεξεργασία (εφέ)