Ιδιότητες ήχων

Οι ήχοι είναι αρκετά πολύπλοκα φαινόμενα. Όταν προσπαθούμε να περιγράψουμε τους ήχους είναι χρήσιμο να τους σπάσουμε και να τους εξετάσουμε στα διάφορα συστατικά μέρη τους ξεχωριστά. Οι ιδιότητες των…

Continue ReadingΙδιότητες ήχων

Ισοσταθμιστής

Μια διαδικασία με την οποία οι διάφορες συχνότητες των ήχων μπορούν να εξισορροπηθούν, συνήθως χρησιμοποιώντας μια σειρά φίλτρων ζώνης για να ενισχυθούν ή να αποκοπούν ορισμένα τμήματα του ήχου. Για…

Continue ReadingΙσοσταθμιστής