Κάρτα ήχου

Οι κάρτες ήχου χρησιμοποιούνται στο λογισμικό Compose with Sounds (Σύνθεση με ήχους). Είναι αρχεία ήχου με συνοδευτική εικόνα.  

Continue Reading Κάρτα ήχου

Κλείσε τα μάτια σου

Αυτή είναι μια απλή τεχνική που χρησιμοποιείται από μερικούς ανθρώπους για να βοηθήσει στην ακρόασή τους. Πώς λειτουργεί; Κλείνοντας τα μάτια σας αποκλείετε τυχόν οπτικούς αντιπερισπασμούς. Επειδή δεν βλέπετε τίποτα,…

Continue Reading Κλείσε τα μάτια σου

Κοκκιώδης σύνθεση

Μια μέθοδος με την οποία οι ήχοι χωρίζονται σε μικροσκοπικούς κόκκους και στη συνέχεια συναρμολογούνται και αναδιοργανώνονται για να σχηματίσουν άλλους ήχους.  

Continue Reading Κοκκιώδης σύνθεση

Κοκκοποίηση

Μια διαδικασία που χωρίζει ένα προϋπάρχον αρχείο ήχου σε πολλούς μικρούς κόκκους και στη συνέχεια τα συναρμολογεί ξανά σε ένα σύννεφο.  

Continue Reading Κοκκοποίηση

Κόκκος

Κόκκοι ήχου Φανταστείτε τους κόκκους της άμμου σε μια παραλία. Κάθε ένας από αυτους είναι πολύ μικρός, αλλά μαζί μπορούν να σχηματίσουν κάστρα από άμμο και ακόμη και ισχυρούς αμμόλοφους.…

Continue Reading Κόκκος

Κολάζ

Ένα έργο τέχνης στο οποίο μικρά κομμάτια κόβονται και επικολλούνται μαζί για να κάνουν ένα μεγαλύτερο τελικό έργο. Στη μουσική που βασίζεται στον ήχο, αυτό μπορεί να αφορά εξαιρετικά σύντομα…

Continue Reading Κολάζ

Κοφτοί ήχοι

Οι κοφτοί ήχοι διαχωρίζονται ο ένας από τον άλλο με μικρές παύσεις. Στην παραδοσιακή μουσική αυτοί οι ήχοι περιγράφονται ως staccato (Το Staccato είναι η ιταλική λέξη για το κοφτό/διακεκομμένο.)…

Continue Reading Κοφτοί ήχοι

Κυματικό σήμα

Ένα κυματικό σήμα είναι ένα μοτίβο ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να μετατραπεί σε ένα ηχητικό κύμα (για παράδειγμα με ένα μεγάφωνο) ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προκαλέσει άλλες διεργασίες (για…

Continue Reading Κυματικό σήμα

Κυματομορφή

Ένας συνηθισμένος τρόπος εμφάνισης των ήχων οπτικά. Εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ήχοι αλλάζουν στο Πλάτος με την πάροδο του χρόνου και επιτρέπει στους θεατές να βλέπουν καθαρά…

Continue Reading Κυματομορφή