Μειωμένη ακρόαση

(αρχικά Écoute Réduite) Στη θεωρία του Schaeffer, μειωμένη ακρόαση είναι η στάση που συνίσταται στην ακρόαση του ήχου, ως ηχητικό αντικείμενο, αφαιρώντας την πραγματική ή υποτιθέμενη πηγή του και την…

Continue Reading Μειωμένη ακρόαση

Μερική

Μια ισχυρή συγκέντρωση ηχητικής κυματομορφής σε ένα συγκεκριμένο τονικό ύψος. Όλοι οι ήχοι που έχουν ένα τονικό ύψος αποτελούνται από μερικές/απλές. Το Σονογράφημα (Sonogram) ενός ήχου κιθάρας στην οποία μπορείτε…

Continue Reading Μερική

Μετατόπιση τονικού ύψους

Αυτό αναφέρεται στην αλλαγή του Τονικού ύψους (Pitch) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Παραδοσιακά μετατόπιση του τόνου ήταν συνυφασμένη με την αλλαγή της ταχύτητας ενός μαγνητόφωνου: π.χ. όσο πιο γρήγορα γυρνούσε το…

Continue Reading Μετατόπιση τονικού ύψους

Μεταφορά Τονικού ύψους

Ένας χειρισμός στον οποίο το τονικό ύψος ενός ήχου μεταβάλλεται, προς το πάνω ή προς τα κάτω. Εάν το τονικό ύψος αυξηθεί, ο ήχος γίνεται υψηλότερος και εάν το τονικό…

Continue Reading Μεταφορά Τονικού ύψους

Μικρόφωνα Επαφής

Μια απλή τεχνολογία ηχογράφησης που επιτρέπει την ανίχνευση και εγγραφή των κραδασμών ήχου που ταξιδεύουν μέσω στερεών αντικειμένων. Τα mμικρόφωνα επαφής κατασκευάζονται από πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους, οι οποίοι παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα…

Continue Reading Μικρόφωνα Επαφής

Μικρόφωνο

Τα μικρόφωνα χρησιμοποιούνται για τη λήψη ήχων. Ανιχνεύουν δονήσεις στον αέρα που προκαλούνται από ηχητικά κύματα και τις μετατρέπουν σε ηλεκτρικά σήματα. Αυτά τα ηλεκτρικά σήματα μεταφέρονται στη συνέχεια για…

Continue Reading Μικρόφωνο

Μικτό έργο

Η χρήση παραδοσιακών μουσικών οργάνων παράλληλα με “ζωντανά” ηλεκτρονικά όργανα.  

Continue Reading Μικτό έργο

Μίμησης

Αναφέρεται στη μίμηση της φύσης ή του πολιτισμού. Συχνά χρησιμοποιείται ως όρος για να περιγράψει την αναγνωρισιμότητα ενός ήχου, το οποίο είναι το αντίθετο των αφηρημένων ήχων (Abstract Sounds). Ένας…

Continue Reading Μίμησης

Μοντάζ

Η διαδικασία επιλογής, κοπής, ενστρωμάτωσης και κατάταξης μέσα από την οποία τα στοιχεία συνδυάζονται και παίρνουν τη τελική τους μορφή για τη δημιουργία ενός τελικού έργου.  

Continue Reading Μοντάζ

Μορφολογία

έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση ότι ένας ήχος εξελίσσεται στο χρόνο όπως και οι γλωσσικές πτυχές.  

Continue Reading Μορφολογία

Μοτίβα

Τα μοτίβα είναι αναγνωρίσιμα επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Ένας ήχος βρόχου/Λούπας θα σχηματίσει ένα μοτίβο, επειδή αναπαράγεται ξανά και ξανά. Εάν ο βρόχος είναι σύντομος, τότε ο ακροατής θα μπορεί να ακούσει…

Continue Reading Μοτίβα

Μουσική

Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Είναι συνώνυμο με ορισμένες καινοτόμες ηλεκτρονικές μορφές ποπ μουσικής, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης Intelligent Dance Music (IDM). Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μουσικής…

Continue Reading Μουσική

Μουσική ακρόαση

Είναι η ακρόαση των ήχων σε σχέση με τα δικά τους ηχητικά και μουσικά χαρακτηριστικά. Είναι το αντίθετο της Ακρόασης Πλαισίου. Η μουσική ακρόαση επικεντρώνεται στη φύση των ήχων, στις…

Continue Reading Μουσική ακρόαση

Μουσική θορύβου

Αυτός ο όρος σχετίζεται με διάφορες μορφές μουσικής που έχουν επικεντρωθεί στο θόρυβο ως βασική ποιότητα ήχου. Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο θόρυβος ήταν το επίκεντρο ορισμένων έργων των…

Continue Reading Μουσική θορύβου

Μουσική υπολογιστών

Αυτός ο όρος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μουσικής που δημιουργήθηκε μέσω της χρήσης ενός ή περισσότερων ηλεκτρονικών υπολογιστών. • Ο υπολογιστής μπορεί να λειτουργεί ως (βοηθός) συνθέτης, όπως στην Αλγοριθμική…

Continue Reading Μουσική υπολογιστών