Μειωμένη ακρόαση

(αρχικά Écoute Réduite) Στη θεωρία του Schaeffer, μειωμένη ακρόαση είναι η στάση που συνίσταται στην ακρόαση του ήχου, ως ηχητικό αντικείμενο, αφαιρώντας την πραγματική ή υποτιθέμενη πηγή του και την…

Continue Reading Μειωμένη ακρόαση

Μερική

Μια ισχυρή συγκέντρωση ηχητικής κυματομορφής σε ένα συγκεκριμένο τονικό ύψος. Όλοι οι ήχοι που έχουν ένα τονικό ύψος αποτελούνται από μερικές/απλές. Το Σονογράφημα (Sonogram) ενός ήχου κιθάρας στην οποία μπορείτε…

Continue Reading Μερική

Μετατόπιση τονικού ύψους

Αυτό αναφέρεται στην αλλαγή του Τονικού ύψους (Pitch) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Παραδοσιακά μετατόπιση του τόνου ήταν συνυφασμένη με την αλλαγή της ταχύτητας ενός μαγνητόφωνου: π.χ. όσο πιο γρήγορα γυρνούσε το…

Continue Reading Μετατόπιση τονικού ύψους

Μεταφορά Τονικού ύψους

Ένας χειρισμός στον οποίο το τονικό ύψος ενός ήχου μεταβάλλεται, προς το πάνω ή προς τα κάτω. Εάν το τονικό ύψος αυξηθεί, ο ήχος γίνεται υψηλότερος και εάν το τονικό…

Continue Reading Μεταφορά Τονικού ύψους