Μετατόπιση τονικού ύψους

Αυτό αναφέρεται στην αλλαγή του Τονικού ύψους (Pitch) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Παραδοσιακά μετατόπιση του τόνου ήταν συνυφασμένη με την αλλαγή της ταχύτητας ενός μαγνητόφωνου: π.χ. όσο πιο γρήγορα γυρνούσε το…

Continue Reading Μετατόπιση τονικού ύψους

Μεταφορά Τονικού ύψους

Ένας χειρισμός στον οποίο το τονικό ύψος ενός ήχου μεταβάλλεται, προς το πάνω ή προς τα κάτω. Εάν το τονικό ύψος αυξηθεί, ο ήχος γίνεται υψηλότερος και εάν το τονικό…

Continue Reading Μεταφορά Τονικού ύψους