Οκταφωνία

Οκτώ & Ήχοι, η χρήση οκτώ ηχείων για την αναπαραγωγή ήχου. Στα περισσότερα οκταφωνικά συστήματα κάθε μεγάφωνο θα λάβει ένα μοναδικό ηχητικό σήμα.

Continue Reading Οκταφωνία

Ομαλά

Ήχοι που συνδέονται ή αναμειγνύονται μαζί χωρίς ενδιάμεση σιωπή. Στην παραδοσιακή μουσική χρησιμοποιείται ο όρος legato. (Legato είναι η ιταλική λέξη για «δεμένα μεταξύ τους».)  

Continue Reading Ομαλά

Οπτική αναπαράσταση

Σχεδίαση ήχων με σχήματα, ώστε να δημιουργηθεί μια γραφική σημειογραφία ήχων. Η Κυματομορφή είναι η πιο κοινή οπτική αναπαράσταση του ήχου. Το Ηχογράφημα-Sonogram είναι επίσης αρκετά συχνό στην αναπαράσταση του…

Continue Reading Οπτική αναπαράσταση

Οργανωμένος ήχος

Ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη μουσική, επιτρέποντας έτσι κάθε ήχο να χρησιμοποιηθεί ως μουσικό υλικό.  

Continue Reading Οργανωμένος ήχος

Ορχήστρα μεγάφωνων

ένα εργαλείο για την παρουσίαση της ηλεκτροακουστικής μουσικής που συνθέτεται στο στούντιο. Τα ηχεία αντικαθιστούν τους μουσικούς στη σκηνή και τοποθετούντε γύρω από το αμφιθέατρο, με τον ερμηνευτή / συνθέτη…

Continue Reading Ορχήστρα μεγάφωνων