Παθητική ακρόαση

Ένα είδος ακρόασης κατά την οποία αναγνωρίζουμε ότι κάποιοι ήχοι συμβαίνουν, αλλά δεν δίνουμε προσοχή σε αυτούς.  

Continue Reading Παθητική ακρόαση

Πακέτα καρτών ήχου

Αυτές είναι συλλογές καρτών ήχου. Παρέχουν μια σειρά από διαφορετικούς ήχους που οργανώνονται γύρω από ένα θέμα. Τα πακέτα καρτών ήχου μπορεί να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο έργο ή με…

Continue Reading Πακέτα καρτών ήχου

Παλμογράφος

Μια συσκευή για την προβολή των δονήσεων των ηχητικών κυμάτων (ταλαντώσεις).  

Continue Reading Παλμογράφος

Παλμός κλικ

Οι “παλμοί κλίκ” είναι πολύ σύντομοι ήχοι που κάνουν κλικ. H περιβάλλουσα (Envelope)  τους θα υπαγορεύσει πόσο έντονα ή ομαλά ακούγονται, αλλά συχνά ακούγονται σαν θορυβώδη κλικ (Noise). Ήχος μεμονωμένου…

Continue Reading Παλμός κλικ

Παραμόρφωση

Τι είναι η παραμόρφωση; Η παραμόρφωση χρησιμοποιείται μερικές φορές σκόπιμα ως αποτέλεσμα, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργηθεί κατά λάθος κατά τη διαδικασία μίξης. Εάν ένα ηχητικό κύμα είναι τόσο δυνατό…

Continue Reading Παραμόρφωση

Περιβάλλουσα ήχου

Το σχήμα ενός ήχου με την πάροδο του χρόνου. Αυτή είναι μια βασική παράμετρος του ήχου και αλλάζοντας την περιβάλλουσα του ήχου μπορούμε να μετατρέψουμε ριζικά τον τρόπο με τον…

Continue Reading Περιβάλλουσα ήχου

Περικοπή

Το Περικoπή είναι μια επεξεργασία που σας επιτρέπει να κάνετε έναν ήχο μικρότερο, καταργώντας ενότητες από ένα (ή και τα δύο) άκρα του.  

Continue Reading Περικοπή

Πηγή ήχου

Αυτή είναι η αντιληπτή αιτία ενός ήχου. Μπορεί να είναι αναφορική, δηλαδή σχετική με αναγνωρισμένη πηγή ήχου, ή να είναι μια αφηρημένη περιγραφή των χαρακτηριστικών που είναι αναγκαία για την…

Continue Reading Πηγή ήχου

Πλάτος κύματος

Ένας τεχνικός όρος που περιγράφει την ένταση. Όσο υψηλότερο είναι το πλάτος ενός ηχητικού κύματος, τόσο πιο δυνατό είναι. Το πλάτος κύματος σχετίζεται με την ποσότητα μετατόπισης που ασκεί η…

Continue Reading Πλάτος κύματος

Πολλαπλή “χειρονομία”

Η πολλαπλή χειρονομία είναι μια περίπλοκη χειρονομία. Δημιουργείται κατά τον τερματισμός μιας χειρονομίας και χρησιμεύει συνήθως ως έναρξη του ακόλουθου στοιχείου. Δημιουργώντας έτσι μια πολλαπλή χειρονομία, δηλαδή ομάδα από χειρονομίες.…

Continue Reading Πολλαπλή “χειρονομία”

Πρόθεση και Αντίληψη

μια προσέγγιση για τη μελέτη της μουσικής που λαμβάνει υπόψη την αποδοχή ενός κομματιού από το κοινό και ερευνά τους στόχους και προθέσεις των συνθετών ως προς την αντίληψη των…

Continue Reading Πρόθεση και Αντίληψη