Παθητική ακρόαση

Ένα είδος ακρόασης κατά την οποία αναγνωρίζουμε ότι κάποιοι ήχοι συμβαίνουν, αλλά δεν δίνουμε προσοχή σε αυτούς.  

Continue Reading Παθητική ακρόαση

Πακέτα καρτών ήχου

Αυτές είναι συλλογές καρτών ήχου. Παρέχουν μια σειρά από διαφορετικούς ήχους που οργανώνονται γύρω από ένα θέμα. Τα πακέτα καρτών ήχου μπορεί να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο έργο ή με…

Continue Reading Πακέτα καρτών ήχου

Παλμογράφος

Μια συσκευή για την προβολή των δονήσεων των ηχητικών κυμάτων (ταλαντώσεις).  

Continue Reading Παλμογράφος

Παλμός κλικ

Οι “παλμοί κλίκ” είναι πολύ σύντομοι ήχοι που κάνουν κλικ. H περιβάλλουσα (Envelope)  τους θα υπαγορεύσει πόσο έντονα ή ομαλά ακούγονται, αλλά συχνά ακούγονται σαν θορυβώδη κλικ (Noise). Ήχος μεμονωμένου…

Continue Reading Παλμός κλικ

Παραμόρφωση

Τι είναι η παραμόρφωση; Η παραμόρφωση χρησιμοποιείται μερικές φορές σκόπιμα ως αποτέλεσμα, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργηθεί κατά λάθος κατά τη διαδικασία μίξης. Εάν ένα ηχητικό κύμα είναι τόσο δυνατό…

Continue Reading Παραμόρφωση