Παλμογράφος

Μια συσκευή για την προβολή των δονήσεων των ηχητικών κυμάτων (ταλαντώσεις).  

Continue Reading Παλμογράφος

Παλμός κλικ

Οι “παλμοί κλίκ” είναι πολύ σύντομοι ήχοι που κάνουν κλικ. H περιβάλλουσα (Envelope)  τους θα υπαγορεύσει πόσο έντονα ή ομαλά ακούγονται, αλλά συχνά ακούγονται σαν θορυβώδη κλικ (Noise). Ήχος μεμονωμένου…

Continue Reading Παλμός κλικ