Περιβάλλουσα ήχου

Το σχήμα ενός ήχου με την πάροδο του χρόνου. Αυτή είναι μια βασική παράμετρος του ήχου και αλλάζοντας την περιβάλλουσα του ήχου μπορούμε να μετατρέψουμε ριζικά τον τρόπο με τον…

Continue ReadingΠεριβάλλουσα ήχου

Περικοπή

Το Περικoπή είναι μια επεξεργασία που σας επιτρέπει να κάνετε έναν ήχο μικρότερο, καταργώντας ενότητες από ένα (ή και τα δύο) άκρα του.  

Continue ReadingΠερικοπή