Πολλαπλή “χειρονομία”

Η πολλαπλή χειρονομία είναι μια περίπλοκη χειρονομία. Δημιουργείται κατά τον τερματισμός μιας χειρονομίας και χρησιμεύει συνήθως ως έναρξη του ακόλουθου στοιχείου. Δημιουργώντας έτσι μια πολλαπλή χειρονομία, δηλαδή ομάδα από χειρονομίες.…

Continue Reading Πολλαπλή “χειρονομία”