Σημειογραφία

Μια μορφή οπτικής αναπαράστασης για ήχους. Η παραδοσιακή σημειογραφία έχει σχεδιαστεί για να περιγράφει και να αντιπροσωπεύει νότες και μουσική που βασίζεται σε νότες, αλλά δεν είναι εξοπλισμένη για να…

Continue Reading Σημειογραφία