Στρωματοποίηση

Μια προσέγγιση για σύνθεση στην οποία τοποθετούνται διαφορετικές ηχητικές υφές η μία δίπλα στην άλλη. Επιτρέπει στον ακροατή να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει τη μια ηχητική υφή με την άλλη,…

Continue Reading Στρωματοποίηση