Συγκεκριμένη Μουσική (Musique Concrète)

Ένας όρος που δημιουργήθηκε από τον Pierre Schaeffer το 1948 για να περιγράψει τη νέα του μουσική, η οποία ξεκίνησε από συγκεκριμένο υλικό, τον ήχο. Ο Schaeffer ήθελε οι άνθρωποι…

Continue Reading Συγκεκριμένη Μουσική (Musique Concrète)

Σύμπλοκη Χειρονομία

Μια σύνθετη κίνηση ήχου αποτελείται από έναν αριθμό “κινήσεων” που συνδυάζονται σε μία. Σε αυτήν την περίπτωση μια ομάδα κινήσεων μαζί σχηματίζει μία μόνο χειρονομία. Αποτελείται από έναν αριθμό υπο-χειρονομιών,…

Continue Reading Σύμπλοκη Χειρονομία

Συνέλιξη

μια διαδικασία με την οποία δύο ήχοι προστίθενται μαζί κατά την πάροδο του χρόνου.  

Continue Reading Συνέλιξη

Συνθεσάιζερ

Ομάδα ηλεκτρονικών συστοιχιών που προορίζονται για επεξεργασία ήχου. Ο εξοπλισμός αυτός συνήθως ενσωματώνει ένα συνδυασμό ταλαντωτών (γεννήτριες τόνου), φίλτρα, μίξερ, γεννήτριες θορύβου, μονάδες αντήχησης, κλπ. Ο όρος εφαρμόζεται πλέον γενικά…

Continue Reading Συνθεσάιζερ

Σύνθεση βάση ηχητικού κειμένου

Αυτό είναι μια μορφή τέχνης που περιλαμβάνει τους ήχους της προφορικής φωνής και τελικά άλλες φωνητικές δηλώσεις ως το κύριο υλικό πηγή για τη σύνθεση. Ορισμένα έργα του εκτελούνται αποκλειστικά…

Continue Reading Σύνθεση βάση ηχητικού κειμένου

Συσκευή Ηχογράφησης

Ένα εργαλείο για την εγγραφή και την καταγραφή ήχων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συσκευής ηχογράφησης. Αυτές τις μέρες, ακόμη και τα κινητά τηλέφωνα είναι σε θέση να καταγράφουν ήχους. Όσο…

Continue Reading Συσκευή Ηχογράφησης

Συχνότητα

Ένας τεχνικός όρος που περιγράφει το Τονικό ύψος/ Pitch. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα ενός ήχου τόσο υψηλότερος ακούγεται τονικά. Η συχνότητα μετριέται σε Hertz (Hz). Είναι ο αριθμός των…

Continue Reading Συχνότητα

Συχνότητα

Ένας τεχνικός όρος που περιγράφει το Τονικό ύψος/ Pitch. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα ενός ήχου τόσο υψηλότερος ακούγεται τονικά. Η συχνότητα μετριέται σε Hertz (Hz). Είναι ο αριθμός των…

Continue Reading Συχνότητα

Συχνότητα

Η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο απλών τόνων, με αποτέλεσμα μια επίδραση ρυθμικής παρεμβολής μεταξύ τους. Η συχνότητα των Beats είναι ισοδύναμη με τη διαφορά συχνότητας μεταξύ των δύο τόνων. (μικρότερη διαφορά…

Continue Reading Συχνότητα