Σύμπλοκη Χειρονομία

Μια σύνθετη κίνηση ήχου αποτελείται από έναν αριθμό “κινήσεων” που συνδυάζονται σε μία. Σε αυτήν την περίπτωση μια ομάδα κινήσεων μαζί σχηματίζει μία μόνο χειρονομία. Αποτελείται από έναν αριθμό υπο-χειρονομιών,…

Continue ReadingΣύμπλοκη Χειρονομία

Συνθεσάιζερ

Ομάδα ηλεκτρονικών συστοιχιών που προορίζονται για επεξεργασία ήχου. Ο εξοπλισμός αυτός συνήθως ενσωματώνει ένα συνδυασμό ταλαντωτών (γεννήτριες τόνου), φίλτρα, μίξερ, γεννήτριες θορύβου, μονάδες αντήχησης, κλπ. Ο όρος εφαρμόζεται πλέον γενικά…

Continue ReadingΣυνθεσάιζερ

Συσκευή Ηχογράφησης

Ένα εργαλείο για την εγγραφή και την καταγραφή ήχων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι συσκευής ηχογράφησης. Αυτές τις μέρες, ακόμη και τα κινητά τηλέφωνα είναι σε θέση να καταγράφουν ήχους. Όσο…

Continue ReadingΣυσκευή Ηχογράφησης

Συχνότητα

Ένας τεχνικός όρος που περιγράφει το Τονικό ύψος/ Pitch. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα ενός ήχου τόσο υψηλότερος ακούγεται τονικά. Η συχνότητα μετριέται σε Hertz (Hz). Είναι ο αριθμός των…

Continue ReadingΣυχνότητα

Συχνότητα

Ένας τεχνικός όρος που περιγράφει το Τονικό ύψος/ Pitch. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα ενός ήχου τόσο υψηλότερος ακούγεται τονικά. Η συχνότητα μετριέται σε Hertz (Hz). Είναι ο αριθμός των…

Continue ReadingΣυχνότητα

Συχνότητα

Η αλληλεπίδραση μεταξύ δύο απλών τόνων, με αποτέλεσμα μια επίδραση ρυθμικής παρεμβολής μεταξύ τους. Η συχνότητα των Beats είναι ισοδύναμη με τη διαφορά συχνότητας μεταξύ των δύο τόνων. (μικρότερη διαφορά…

Continue ReadingΣυχνότητα