Συνέλιξη

μια διαδικασία με την οποία δύο ήχοι προστίθενται μαζί κατά την πάροδο του χρόνου.  

Continue Reading Συνέλιξη

Συνθεσάιζερ

Ομάδα ηλεκτρονικών συστοιχιών που προορίζονται για επεξεργασία ήχου. Ο εξοπλισμός αυτός συνήθως ενσωματώνει ένα συνδυασμό ταλαντωτών (γεννήτριες τόνου), φίλτρα, μίξερ, γεννήτριες θορύβου, μονάδες αντήχησης, κλπ. Ο όρος εφαρμόζεται πλέον γενικά…

Continue Reading Συνθεσάιζερ

Σύνθεση βάση ηχητικού κειμένου

Αυτό είναι μια μορφή τέχνης που περιλαμβάνει τους ήχους της προφορικής φωνής και τελικά άλλες φωνητικές δηλώσεις ως το κύριο υλικό πηγή για τη σύνθεση. Ορισμένα έργα του εκτελούνται αποκλειστικά…

Continue Reading Σύνθεση βάση ηχητικού κειμένου