Σύμπλοκη Χειρονομία

Μια σύνθετη κίνηση ήχου αποτελείται από έναν αριθμό “κινήσεων” που συνδυάζονται σε μία. Σε αυτήν την περίπτωση μια ομάδα κινήσεων μαζί σχηματίζει μία μόνο χειρονομία. Αποτελείται από έναν αριθμό υπο-χειρονομιών,…

Continue Reading Σύμπλοκη Χειρονομία