Τέχνη του Ήχου

Ο όρος αυτός ορίζει γενικά τη μορφή τέχνης στην οποία ο ήχος είναι η βασική του μονάδα. Μια φιλελεύθερη άποψη της “Τέχνης του ήχου” θα την θεωρούσε ένα υποσύνολο της…

Continue Reading Τέχνη του Ήχου

Τέχνη των θορύβων

Γράφτηκε από τον Luigi Russolo,, το φυλλάδιο υποστήριξε ότι οι παραδοσιακές ορχήστρες περιορίστηκαν σε μόνο τέσσερις ή πέντε διαφορετικούς τύπους ήχων: 1. Όργανα που παίζονται με το δοξάρι, 2. Όργανα…

Continue Reading Τέχνη των θορύβων