Τονικό ύψος

Το τονικό ύψος ως ιδιότητα Το σχετικό ύψος ενός ήχου, που κυμαίνεται από χαμηλό έως υψηλό. Ένας τονικός ήχος περιέχει σχετικά εστιασμένη φασματική ενέργεια, και είναι αυτό το χαρακτηριστικό που…

Continue Reading Τονικό ύψος